0818.361.520


[giaban]Liên Hệ[/giaban] 

[chitiet]

Thấu kính hội tụ( Focus lens), phân kỳ (collimator lens) cho súng hàn laser hãng Qilin/SupercutChúng tôi cung cấp các loại thấu kính máy hàn laser, với lại các loại súng hàn cho máy hàn laser, thấu kính bảo gồm

1. kính (gương) bảo vệ laser

2. Thấu kính hội tụ laser 

3. Thấu kính phân kỳ laser 

4. Gương phản xạ hàn laser

[/chitiet]

HÌNH ẢNH CỦA CHÚNG TÔI

Hình ảnh sản phẩm của chúng tôi đã bán ra thị trường