0818.361.520
[giaban]Liên Hệ[/giaban] 

[chitiet]

Kích thước: 14*142, 14*152, 14*162, 14*172, 14*192, 14*202 (ống thủy tinh bóng đèn)
                    16*142, 16*152, 16*162, 16*172, 16*192, 16*202 (Ống thủy tinh tinh thể)

Ống thép không gỉ: D15mm (cho thủy tinh bóng đèn)
                                D17mm (cho thủy tinh tinh thể)

Seal ring (O ring): D14.2*11.8-1.26 (ở trên bóng đèn)
                              D15*12.2-1.44 (Ở trên ống thép không gỉ)

                              D16.2*13.8-1.26 (ở trên bóng đèn)
                              D17*14.2-1.44 (ở trên ống thép không gỉ)[/chitiet]

HÌNH ẢNH CỦA CHÚNG TÔI

Hình ảnh sản phẩm của chúng tôi đã bán ra thị trường