0818.361.520

Các loại vòng sứ cốt sứ cho các đầu cắt máy cắt/hàn laser [giaban]Liên hệ[/giaban]

[chitiet]


1. Vòng sứ loại thông dùng cho đầu RAYTOOLS, MAX

\2. Vòng sứ loại 3D cho đầu cắt RAYTOOLS


3. Vòng sứ loại 3D cho đầu cắt/hàn WSX

                                     (dùng cho súng hàn laser)


4. Vòng sứ cho đầu cắt Precitec phi 31


5. Vòng sứ 3D cho đầu cắt OSPRI phi 17.8mm, 21.4mm, 21.3mm


6. Vòng sứ 3D cho đầu cắt Bodor phi 20.6mm7.vòng sứ IPG phi 28.5mm8.Vòng sứ cho đầu cắt BOCI phi 41mm 


9. Vòng sứ cho đầu cắt ECLAER phi 17.5mm, 27.9mm


[/chitiet]


HÌNH ẢNH CỦA CHÚNG TÔI

Hình ảnh sản phẩm của chúng tôi đã bán ra thị trường