0818.361.520
[tintuc] 1, Chuẩn bị dây mạng (đôi xoắn)

Prepare an internet cable (twisted pair)

2, Cắm một đầu của dây mạng vào máy tính và cắm đầu kia vào giắc cắm phía sau IPG như trong hình

Connect one end of cable to the computer, and the other end to the IPG interface 


3, Mở Internet cục bộ như Hình bên dưới

 Open Local Internet like Fig below4, Nhấp vào 'Property' giống như những gì được hiển thị trên Hình bên dưới

Click on the‘Property’like what is shown on Fig below

5, Chọn thỏa thuận 4 (TCP / IPV4) được hiển thị trong Hình bên dưới

Select agreement 4( TCP/IPV4) shown in Fig below


6, Sửa đổi địa chỉ IP (4 trong Hình D) (192.168.3.231)

Change IP address like in Fig below7, Mở Trình duyệt IE và nhập 192.168.3.230, bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin và thông tin báo động trong hình hiện ra bên dưới

Open IE Browser and input 192.168.3.230, you will find all the info and alarming info in the picture popping out below

Xem thêm : máy khắc laser, may khac laser, máy cắt laser, may cat laser, máy hàn laser, may han laser, thiết bị laser, thiet bi laser, laser marking machine, laser welding machine, laser cutting machine [/tintuc]

HÌNH ẢNH CỦA CHÚNG TÔI

Hình ảnh sản phẩm của chúng tôi đã bán ra thị trường