0818.361.520
[giaban]Liên hệ[/giaban]
 [chitiet]
Vòng đệm kín được lắp đặt trong ngăn kéo của ống kính bảo vệ và thông qua sự lắp ép của ống kính bảo vệ phía dưới để bịt kín kính bảo vệ phía dưới kính hội tụ, như vậy có thể tránh bụi và khí ô nhiễm làm bẩn khoang đầu cắt và tránh kính chuẩn trực bị cháy và xuất hiện hiện tượng collimator group.

Vòng đệm kín Raytools Laser

Kích thước:32*24*3.55*2.8mm

ng dng: Đầu ct laser Raytools BT240, BT230

Kích thước khác: 25.6*20*3*2.5;  29.8*23.8*3*2;  30*20*3.7*27;  31.2*24.8*3.2*2.4

                          32*23.7*3.8*2.5;  32*24*3.5*3; 32*24*3.55*2.8; 32*25.5*2.8*2

                          36*29.3*3.2*2.2;36*29*3.9*2.6;36*29.8*3.1*2; 40*30*3.5*3

                          

Xut s: Thy Sĩ

Thương hiu: Raytools[/chitiet]


HÌNH ẢNH CỦA CHÚNG TÔI

Hình ảnh sản phẩm của chúng tôi đã bán ra thị trường