0818.361.520
[tintuc]


Bạn có một ảnh màu và muốn chuyển thành file có thể khắc được trên máy khắc laser, CNC3DS xin giới thiệu một phần mềm miễn phí Photo Pos Pro có thể chuyển nhanh và đẹp, không đòi hỏi kinh nghiệm nhiều.
B1 : Mở ảnh cần chuyển - (Click on File -> Open menu or Ctrl+O)
B2 : Click Adjustments -> Grayscale menu to convert the photo to gray scale photo 
B3 : Chọn Clone Layer ( nút có dấu cộng ) từ menu bên phải và chọn layer trên cùng
B4: Chọn Adjustments -> Negative cho layer vừa chọn
B5: Chọn blend mode to Dodge cho layer
B6: Chọn Blur -> Gaussian Blur , set level khoảng 50

Kết quả : 


[/tintuc]

HÌNH ẢNH CỦA CHÚNG TÔI

Hình ảnh sản phẩm của chúng tôi đã bán ra thị trường