0917.343.835
[giaban]Liên hệ[/giaban]
 [chitiet]
Dầu cắt Wsx  

Đầu ct cng laser được s dụng đầu ct laser để cng tín hi gia bép ct và tm ct, sau khi s lý tín hiu thì có th điu chnh chiu cao đầu ct laser để ct kim loi tm

 

Xut s: Thy Sĩ

Thương hiu: Raytools 

[/chitiet]

HÌNH ẢNH CỦA CHÚNG TÔI

Hình ảnh sản phẩm của chúng tôi đã bán ra thị trường