0818.361.520


[giaban]Liên hệ[/giaban]
 [chitiet]

    Đầu Cảm Ứng Cho Máy cắt laser CNC

Đầu ct cng laser được s dụng đầu ct laser để cng tín hi gia bép ct và tm ct, sau khi s lý tín hiu thì có th điu chnh chiu cao đầu ct laser để ct kim loi tm


Xut s: Thy Sĩ

Thương hiu: Raytools 

[/chitiet]

 


HÌNH ẢNH CỦA CHÚNG TÔI

Hình ảnh sản phẩm của chúng tôi đã bán ra thị trường